Marka Tescil Sorgulama

Marka Tescil Sorgulama

Marka başvuruları öncesinde gerçekleştirilen araştırma, marka tescil işlemlerinde kritik bir aşamadır. Tescile uygunluk araştırması, markanın sadece var olup olmadığını değil, aynı zamanda tescil sürecinde karşılaşabileceği potansiyel engelleri de incelemeyi içerir. Bu süreç, Türk Patent Enstitüsü veritabanı ya da özel programlar aracılığıyla detaylı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Marka tescil sorgulama sürecinde, kullanılacak olan ürün ve hizmetlerin belirlenmesi ve bu doğrultuda marka sınıflarının tespit edilmesi önemlidir. Bu bilgiler, sorgulama sonuçlarının daha doğru bir şekilde yorumlanmasına olanak tanır. Marka tescili sorgulama için gerekli olan bilgiler arasında marka adı, ürün/hizmet bilgileri, sorgulamayı yapan kişi ve kuruluş bilgileri, e-posta adresi ve iletişim telefonu bulunmaktadır.

Marka tescil sorgulama sonuçları, bazı başvuruların tescil olmadığını, sadece başvuru aşamasında kaldığını veya itiraz sonucu reddedildiğini gösterebilir. Aynı zamanda, marka başvurularının belirli sınıflarda tescillendiği ancak diğer ürün ve hizmet kategorilerinde tescil edilmediği durumlar da ortaya çıkabilir. Bu nedenle, ürün ve hizmet bilgilerinin net bir şekilde iletilmesi önemlidir.

Marka tescil sorgulama işlemi sonucunda, başvurunun uygun olduğu sonucu çıkabilir, ancak bu tescilin kesinleştiği anlamına gelmez. İtiraz prosedürleri veya diğer değerlendirme sonuçlarına göre durumlar değişebilir. Bu süreçte, marka sahiplerine özgün ve güçlü bir marka stratejisi oluşturmak, potansiyel engelleri önceden tespit etmek ve başvuruları doğru bir şekilde yönlendirmek önemlidir.


Marka tescil sorgulama işlemi, günümüzde online platformlar üzerinden hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Talep sahibinin gerekli bilgileri ilettikten sonra, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun internet sitesi veya özel programlar aracılığıyla yapılan sorgulama sonuçları, yaklaşık 20 dakika içerisinde talep sahibine iletilir. Marka Tescili Sorgulama işlemi yurt içinde yapılabileceği gibi yurt dışı içinde gerçekleştirilebilir. Hangi ülkelerde tescil düşünülüyor ise bu ülkelerde ki markanın tescile müsaitlik durumu sorgulanabilmektedir.

Marka Tescil Sorgulama Nasıl Yapılır ?

Marka tescil sorgulama, bir işletmenin veya bireyin belirli bir markayı tescil ettirmek istemesi durumunda, o markanın zaten var olup olmadığını kontrol etme sürecidir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından sağlanan resmi bir hizmettir. Marka tescil sorgulama süreci, markanın benzersizliğini ve tescil edilebilirliğini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilir.

İlgilendiğiniz markayı sorgulamak için https://online.turkpatent.gov.tr/trademark-search/pub/trademark_search adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz. Bu formu kullanarak; marka adı, başvuru sahibi, başvuru tarihi gibi bir çok kriter ile arama yapabilirsiniz.

Kimler Marka Alabilir ?

Marka, bir işletmenin ürünlerini veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeye yönelik olarak oluşturulan her türlü sembol, ad, isim, şekil, desen, coğrafi işaret veya soyadı gibi öğeleri içeren bir kavramdır. Bu öğeler, tüketicilere belirli bir ürünün veya hizmetin belirli bir işletmeye ait olduğunu gösterir. Marka tescili, bu sembollerin, işaretlerin veya isimlerin yasal olarak korunmasını sağlar.

Herhangi bir kişi veya işletme, marka tescili için başvuruda bulunabilir. Marka tescil süreci oldukça erişilebilir ve başvurular genellikle hızlı bir şekilde başlatılabilir. Başvurunun ardından, tescil süreci markanın ne kadar süreyle yayında kalacağına bağlı olarak şekillenir. Tescil süresi, markanın kullanılması, yenilenmesi ve korunması gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Marka Tescil Nedir ?

Marka tescili, bir işletmenin ürünlerini veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmek amacıyla oluşturulan sembol, ad, isim, şekil, desen, coğrafi işaret veya soyadı gibi öğelerin yasal olarak korunması işlemidir. Bu süreç, markanın belirli bir işletmeye ait olduğunu ve bu markanın kullanım haklarının sahibine ait olduğunu resmi olarak belgeleyerek sağlar. Türkiye'de bu süreci yürüten kurum Türk Patent ve Marka Kurumu'dur.

Marka tescili, bir işletmeye markasını benzersiz kılma, koruma altına alma ve marka ile ilişkilendirilen değeri artırma amacını taşır. Tescillenmiş bir marka, sahibine belirli bir süre (genellikle 10 yıl) boyunca markayı kullanma ve başkalarının izinsiz kullanımına karşı hukuki koruma sağlar. Marka tescili, tüketicilere güvenilirlik ve kalite güvencesi sunarak işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerine de yardımcı olur.

Marka tescili, sadece ticari bir değerle sınırlı kalmayan, aynı zamanda kişisel itibar ve tanıtıcı bir değerdir. Özellikle sanatçılar, girişimciler ve kurumlar için marka, sadece ekonomik bir kazanç aracı olmanın ötesinde, kendilerini ve ürettikleri değerleri temsil eden bir ifadedir. Örneğin, bir sanatçının ismini tescil ettirmesi, bu ismin sadece kendisine ait olduğunu ve başkalarının izinsiz kullanmasını engellediğini belirtir. Bu, kişisel itibarı koruma, marka değerini artırma ve benzersiz bir kimlik yaratma amacını taşır.

Marka tescili, aynı zamanda haberleri olmadan isimlerinin kullanılmasıyla ekonomik kazanç sağlayanları engellemeye yönelik bir koruma sağlar. İsim, logo veya diğer marka unsurları üzerindeki tescil, sadece maddi kayıpları önlemekle kalmaz, aynı zamanda bir markanın güvenilirliği ve benzersizliği üzerinde olumlu bir etki yaratır. Herhangi bir mal veya hizmet üreten bireyler ve işletmeler, marka tescili yaptırarak kendi değerlerini, ürünlerini veya hizmetlerini koruma altına alabilirler. Tescil ettirilmemiş bir marka, hukuki koruma sağlamaz ve başkalarının izinsiz kullanımına açık hale gelir. Dolayısıyla, marka sahipleri, markalarını tescil ettirerek hem ekonomik kayıpları önlerler hem de benzersiz bir kimlik oluşturarak rekabet avantajı elde ederler.

MARKA TESCİLİNİN AVANTAJLARI

Marka tescili işletmelerimize şu avantajları sağlar:

    Marka tescili, sahibine markayı tek başına kullanma hakkı verir.

    Tescilli markanızın itibarını ve tanınmışlığını kullanarak haksız kazanç elde etmek isteyen kötü niyetli kişilere karşı yaptırım uygulayabilmenizi sağlar.

    Markanızın bir başka firma tarafından isim veya işaret olarak taklit edilmesini önler.

    Karıştırılma ihtimali olabilecek kadar benzer niteliklere sahip yeni markaların tescilini önleyebilme hakkı verir.

    İşletmenizin mal ve hizmetlerini tekel altına almış olursunuz.

    Mal veya hizmetinizi sahiplenmenin tek yasal yolu bu belgeye sahip olmaktır. Hukuki ihtilaf durumunda hakkınızı arayabileceğiniz tek savunma aracınızdır.

    Marka tescili, TSE belgesi gibi bir belge almanız gerektiğinde hazırlamanız gereken evraklar listesinde ilk sırada yer alır.

    Tüketici açısından markanın tek olması güven ve itibar sağlaması ile birlikte markaya yaptığı yatırımları da destekleyici bir unsurdur.

    Markalaşma yolunda atılan ilk adım olan marka tescil belgesi yurt içi ve yurtdışı yapılan yatırımlarda koruyucu bir özelliğe sahiptir.

    İşletmelerin prestiji açısından her zaman etkili bir belgedir.

    Marka, tüketicinin hangi ürünü alıp, kullanacağına karar verme aşamasında yönlendirici bir ipucudur.

    Tescilli bir marka başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin verilebilir veya teminat olarak gösterilebilir.

    Tescilli markanın koruma süresi 10 yıldır ve bu süreyi sonsuza kadar uzatmak mümkündür.

MARKA NEDİR ?

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.
(6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 4)
Sınai mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir. (6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 148)

Marka hakkı sahibi markayı tescilli olduğu sınıflarda Türkiye'de kullanma hakkına sahiptir.  Tescilli markanızı benzer mal ve / veya hizmetlerde başka hiçbir firma kullanamaz. Markanın taklit edilmesi durumunda tescilli marka sahibi sahte ürünlerin toplanmasını isteyebilir. Maddi ve manevi zarar için tazminat davaları açabilir , Cumhuriyet Savcılıklarında suç duyurusunda bulunup mütecavizin cezalandırılmasını talep edebilir.

Patent Nedir ?

Patent, bir buluşun, icadın veya tasarımın yasal olarak korunmasını sağlayan bir belgedir. Bir kişi veya şirket, yeni ve özgün bir ürün, süreç veya tasarım geliştirdiğinde, bu buluşu başkalarının izinsiz kullanmasını önlemek ve yaratıcıyı teşvik etmek amacıyla patent başvurusu yapabilir. Patent, sahibine belirli bir süre boyunca (genellikle 20 yıl) belirli bir coğrafi bölgede, genellikle bir ülkede, buluşun münhasır kullanım hakkını verir. Patent ofisi tarafından verilen bu hakkın karşılığında, buluşun ayrıntılı bir açıklaması ve çizimleri içeren bir başvuru süreci geçilir. Patent, yenilikçiliği teşvik ederken, buluşun kamuoyu ile paylaşılmasını sağlar ve aynı zamanda sahibine ticari bir avantaj sunar.


Nebula Patent:

    Marka dosyası hazırlama, marka başvurusu yapma, tescil işlemlerinin takibi,

    Başvuru öncesi  yurtiçi ve yurtdışı marka ön araştırma ,

    Marka Yenileme, adres ve ünvan değişikliği yapma, devir ya da lisans sözleşmesi hazırlama ve Türk Patent ve Marka Kurumunda bu işlemlerin tescili,

    Marka izleme (benzer markaların resmi marka bülteninde yayına çıkması durumunda hak sahibini bilgilendirme ),

    Marka Hukuku Danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Marka Tescil Sorgulama işlemi her türlü sorularınız ve taleplerinizi ofisimize bildirebilirsiniz.Telefon & GSM

0535 665 68 38

Adresimiz

Üçevler Mh, Aslantaş Sk, Birey Plaza, No:9/12 16120 Nilüfer/Bursa

Epostalarımız

info@nebulapatent.com

wp
Hemen Ara
Whatsapp